van chuyen duong bien gia re

Giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển được quy định như thế nào

Giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển được quy định như thế nào? Người vận chuyển mất quyền giới hạn trách nhiệm trong trường hợp nào? 1. Trong trường hợp tính chất, giá trị của hàng hóa. Không được người giao hàng khai báo trước khi bốc hàng. Hoặc […]