Giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển được quy định như thế nào

Table of Contents

Giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển được quy định như thế nào? Người vận chuyển mất quyền giới hạn trách nhiệm trong trường hợp nào?

1. Trong trường hợp tính chất, giá trị của hàng hóa. Không được người giao hàng khai báo trước khi bốc hàng. Hoặc không được ghi rõ trong vận đơn. Giấy gửi hàng đường biển hoặc chứng từ vận chuyển khác. Thì người vận chuyển chỉ có nghĩa vụ bồi thường mất mát, hư hỏng hàng hóa. Hoặc tổn thất khác liên quan đến hàng hóa trong giới hạn tối đa. Tương đương với 666,67 đơn vị tính toán cho mỗi kiện. Hoặc cho mỗi đơn vị hàng hóa hoặc 02 đơn vị tính toán cho mỗi kilôgram trọng lượng cả bì của số hàng hóa bị mất mát, hư hỏng tùy theo giá trị nào cao hơn.

Đơn vị tính toán quy định trong Bộ luật này là đơn vị tiền tệ do Quỹ tiền tệ quốc tế xác định. Và được quy ước là Quyền rút vốn đặc biệt.

Tiền bồi thường được chuyển đổi thành tiền Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán bồi thường.

2. Khi container hoặc công cụ tương tự được dùng để đóng hàng hóa. Thì mỗi kiện hoặc đơn vị hàng hóa đã ghi trong chứng từ vận chuyển. Đã đóng vào công cụ được coi là một kiện hoặc 01 đơn vị hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp chứng từ vận chuyển không ghi rõ số kiện. Hoặc đơn vị hàng hóa thì container. Hoặc công cụ đó chỉ được xem là 01 kiện hoặc 01 đơn vị hàng hóa.

3. Trong trường hợp chủng loại và giá trị hàng hóa được người giao hàng khai báo trước khi bốc hàng. Và được người vận chuyển chấp nhận. Ghi vào chứng từ vận chuyển thì người vận chuyển chịu trách nhiệm bồi thường mất mát, hư hỏng hàng hóa. Trên cơ sở giá trị đó theo nguyên tắc sau đây:

a) Đối với hàng hóa bị mất mát thì bồi thường bằng giá trị đã khai báo;

b) Đối với hàng hóa bị hư hỏng thì bồi thường bằng mức chênh lệch giữa giá trị khai báo và giá trị còn lại của hàng hóa.

Giá trị còn lại của hàng hóa được xác định trên cơ sở giá thị trường tại thời điểm và địa điểm dỡ hàng. Hoặc lẽ ra phải dỡ hàng; nếu không xác định được. Thì căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm và địa điểm bốc hàng cộng thêm chi phí vận chuyển đến cảng trả hàng.

4. Trách nhiệm của người vận chuyển đối với việc chậm trả hàng được giới hạn số tiền bằng hai phẩy năm lần giá dịch vụ vận chuyển của số hàng trả chậm. Nhưng không vượt quá tổng số giá dịch vụ vận chuyển. Phải trả theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

Theo đó, giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển được quy định cụ thể tại Điều 152 nêu trên.

Và trách nhiệm của người vận chuyển đối với việc chậm trả hàng được giới hạn số tiền. Bằng hai phẩy năm lần giá dịch vụ vận chuyển của số hàng trả chậm. Tuy nhiên không vượt quá tổng số giá dịch vụ vận chuyển phải trả theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

Giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển
Giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển

Người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển mất quyền giới hạn trách nhiệm trong trường hợp nào?

Theo Điều 153 Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam 2015.  Quy định về mất quyền giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển như sau:

Mất quyền giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển

1. Người vận chuyển mất quyền giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển quy định tại Điều 152 của Bộ luật này. Nếu người khiếu nại chứng minh được mất mát, hư hỏng hàng hóa. Là hậu quả do người vận chuyển đã có hành vi cố ý gây mất mát, hư hỏng, chậm trả hàng . Hoặc cẩu thả và biết rằng việc mất mát, hư hỏng hoặc chậm trả hàng đó có thể xảy ra.

2. Người làm công, đại lý của người vận chuyển thực hiện với chủ định gây ra mất mát, hư hỏng hàng hóa, chậm trả hàng. Hoặc cẩu thả và biết rằng việc mất mát, hư hỏng hoặc chậm trả hàng đó. Có thể xảy ra cũng không được giới hạn trách nhiệm quy định tại Mục này.

Theo quy định trên, người vận chuyển mất quyền giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển. Nếu người khiếu nại chứng minh được mất mát, hư hỏng hàng hóa. Là hậu quả do người vận chuyển đã có hành vi cố ý gây mất mát, hư hỏng, chậm trả hàng. Hoặc cẩu thả và biết rằng việc mất mát, hư hỏng hoặc chậm trả hàng đó có thể xảy ra.

Đồng thời người làm công, đại lý của người vận chuyển thực hiện với chủ định gây ra mất mát, hư hỏng hàng hóa, chậm trả hàng. Hoặc cẩu thả và biết rằng việc mất mát, hư hỏng hoặc chậm trả hàng đó có thể xảy ra cũng không được giới hạn trách nhiệm.

Người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển được miễn trách nhiệm trong trường hợp nào?

Theo quy định tại Điều 151 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 về miễn trách nhiệm của người vận chuyển như sau:

Miễn trách nhiệm của người vận chuyển

1. Người vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với mất mát, hư hỏng hàng hóa. Do việc tàu biển không đủ khả năng đi biển, nếu đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Điều 150 của Bộ luật này. Trong trường hợp này, người vận chuyển có nghĩa vụ chứng minh đã thực hiện nhiệm vụ một cách mẫn cán.

2. Người vận chuyển được miễn hoàn toàn trách nhiệm, nếu tổn thất hàng hóa xảy ra trong trường hợp sau đây:

a) Lỗi của thuyền trưởng, thuyền viên, hoa tiêu hàng hải hoặc người làm công của người vận chuyển trong việc điều khiển hoặc quản trị tàu;

b) Hỏa hoạn không do người vận chuyển gây ra;

c) Thảm họa hoặc tai nạn hàng hải trên biển, vùng nước cảng biển mà tàu biển được phép hoạt động;

d) Thiên tai;

đ) Chiến tranh;

e) Hành động xâm phạm trật tự và an toàn công cộng mà bản thân người vận chuyển không gây ra;

3. Chậm trả hàng là việc hàng hóa không được trả trong khoảng thời gian đã thỏa thuận theo hợp đồng. Hoặc trong khoảng thời gian hợp lý cần thiết mà người vận chuyển mẫn cán có thể trả hàng đối với trường hợp không có thỏa thuận. Người vận chuyển không phải chịu trách nhiệm đối với việc chậm trả hàng trong trường hợp sau đây:

a) Đi chệch tuyến đường khi đã có sự chấp thuận của người giao hàng;

b) Nguyên nhân bất khả kháng;

c) Phải cứu người hoặc trợ giúp tàu khác đang gặp nguy hiểm khi tính mạng con người trên tàu có thể bị đe dọa;

d) Cần thời gian để cấp cứu cho thuyền viên hoặc người trên tàu.

LIÊN HỆ NGAY VỚI VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ NHẬN ĐƯỢC CƯỚC PHÍ TỐT NHẤT!!!

Xem thêm:

Dịch vụ Vận chuyển Đường biển từ Đài Loan về Việt Nam với giá cực tốt!

Gửi tài liệu đến bang Florida (Hoa Kỳ)