Vận chuyển cà phê sang Úc

Vận chuyển cà phê sang Úc

Vận chuyển cà phê sang Úc Nhu cầu sử dụng cà phê ở Úc dự kiến sẽ đạ tốc độ CAGR là 5.2% trong 5 năm tới. Nó đã được chứng minh rằng một tỷ lệ đáng kể người Úc chọn cà phê mỗi ngày. Hàng năm, người Úc tiêu thụ tương đương 1,91 kg […]