cảng biển ở úc

DANH SÁCH CẢNG BIỂN TẠI ÚC (AUSTRALIA)

DANH SÁCH CẢNG BIỂN TẠI ÚC (AUSTRALIA) Úc hay Australia là một quốc gia có chủ quyền bao gồm Lục địa Úc, đảo Tasmania và các đảo khác nhỏ hơn. Dân số Úc hiện nay được ước tính vào khoảng 23,1 triệu. Úc có mức độ đô thị hóa cao, tập trung tại các bang […]